استعلام نرخ بیمه نامه بدنه

اطلاعات بیمه نامه سال قبل
پوشش های اضافی
ارزش لوازم و قطعات
نتيجه استعلام بيمه نامه بدنه
نوع حق بیمه نامهخطر اصلی خودروخطر اصلی لوازم اضافیایاب و ذهاب/هزينه توقفشکست شیشهسیل و زلزلهپاشیدن رنگنوسانات قیمتسرقت در جابرخورد قطعات مورد بيمهحذف بند 7 از ماده 9حذف فرانشیزترانزیتشورش و بلواحذف استهلاکحوادث شخصيجمع مبلغ در سطر